Tarife

Conform deciziei nr. 9BM din data de 28.02.2023, începând cu data de 01.03.2023 în cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin Gorgos” se aplică următoarele tarife pentru serviciile medicale acordate la cerere, tarife aprobate în ședința C.A. din data de 16.02.2023:

Internare în regim de Staționar de zi – 150 lei/zi
Internare în regim de spitalizare continuă (la pat), salon cu 3 paturi – 200 lei/zi
Internare în regim de spitalizare continuă (la pat), rezervă cu 2 paturi – 300 lei/zi
Consult de specialitate – psihiatrie – 200 lei
Certificat medical tip A5 – CECCAR – 150 lei
Adeverință medicală pentru colegiul militar – 200 lei
Certificat medical tip A5 – atestarea stării de sănătate (psihiatrie) – 150 lei
Coplată – 10 lei
     

Pentru internarea la cerere, se va achita suplimentar contravaloarea medicamentelor si a materialelor sanitare ce vor fi utilizate pe durata internarii.

Plata serviciilor medicale pentru persoanele care nu fac dovada asigurarii medicale,inclusiv si a serviciilor medicale la cerere se poate face si prin transfer bancar  dupa cum urmeaza:

Beneficiar:      SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “DR.CONSTANTIN GORGOS”

C.U.I.                 14908162

CONT:              RO77TREZ70321F335000XXXX

TREZORERIE SECTOR 3

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH