Condiții de spitalizare

Spitalul de psihiatrie asigură:

 • spitalizare continuă – 60 paturi
 • spitalizare continuă copii – 20 paturi
 • staționar de zi adulţi – 150 locuri
 • staționar de zi copii – 75 locuri

Spitalul acceptă numai internări voluntare pentru pacienţii cu orice diagnostic psihiatric, mai puţin dependenţa de droguri/alcool şi agitaţie psihomotorie.

Pacienţii trebuie să fie asiguraţi în sistemul naţional de asigurări  de sănătate. Există şi posibilitatea internărilor cu plată.

Acte necesare la internare/consultaţii

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Dovada calităţii de asigurat :
 • angajaţi – adeverinţă de serviciu, din care să reiasă că unitatea angajatoare a achitat “la zi” asigurările sociale de sănătate;
 • şomeri – adeverinţă de somaj sau xerocopie după carnetul de şomaj;
 • pensionari – cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie);
 • copiii sub 18 ani – xerocopie după certificatul de naştere (pentru copiii sub 14 ani) sau buletinul de identitate;
 • elevi sau studenţi / cu vârsta cuprinsă între 18 – 26 de ani / adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează;
 • persoane fără venit  – chitanţa de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat;
 • Buletin de identitate / carte de identitate.

Actele primite de pacient la externare:

 • Scrisoarea medicală/Biletul de ieşire din spital;
 • Certificatul de concediu medical, la cerere;
 • Adeverinţa medicală – pentru elevi, studenţi, etc.;
 • Reţeta gratuită / compensată;
 • Biletul de trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.

Durata medie a spitalizării

 • 6.5 zile  – secţia de psihiatrie adulți
 • 5 zile – compartiment psihiatrie pediatrică
 • 13 zile – staţionar de zi

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH