MINISTERUL SANATATII

 
 

Home > Prezentare > Istoric
 

Istoric

Unitatea nostra functioneaza inca din anul 1979, odata cu inaugurarea Policlinicii TITAN. In anul 1999 a devenit sectie a Spitalului TITAN, iar din anul 2002 a primit statutul de Spital de Psihiatrie de sine statator, sub denumirea de ” Spitalul de Psihiatrie TITAN-Dr. Constantin Gorgos “.

In prezent ” Spitalul de Psihiatrie TITAN-Dr. Constantin Gorgos “ este o unitate sanitara cu personalitate juridica, in subordinea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu sediul in Bdul Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, Bucuresti.

” Spitalul de Psihiatrie TITAN-Dr. Constantin Gorgos “ a fost infiintat in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 653/05.09.2002 si a Dispozitiei DSPMB nr. 346/06.09.2002.

Structura organizatorica a fost aprobata prin OMS nr. 846/31.10.2002 si Dispozitia DSPMB nr. 412/31.10.2002, completate prin OMS-uri si Dispozitii ale DSPMB ulterioare.

” Spitalul de Psihiatrie TITAN-Dr. Constantin Gorgos ” are ca obiect de activitate – asistenta medicala spitaliceasca – specialitatea psihiatrie.

Reprezentant legal al ” Spitalul de Psihiatrie TITAN-Dr. Constantin Gorgos”  – MANAGER - Dr. Violeta MANASI,  numita prin OMS nr. 1362/13.12.2006 , Contract de management nr. 266/14.12.2006 si OMS nr. 2482/15.12.2009.

Începând cu luna ianuarie 2007 ” Spitalul de Psihiatrie TITAN Dr. Constantin Gorgos “ s-a aflat într-un dinamic proces de transformare, managementul instituţiei axându-se în urmatoarele direcţii:

– Ameliorarea Sănătăţii Publice
- Creşterea Capacităţii de răspuns faţă de aşteptările populaţiei în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor serviciilor de îngrijiri medicale.

Preocuparea permanentă privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor, a condus la certificarea calităţii acestora. Unitatea deţine în prezent certificatul de Management al Calităţii ISO 9001:2001.


În paralel, definirea clară a problemelor şi găsirea unor noi surse de finanţare a condus la depunerea unor aplicatii si derularea a doua proiecte cu finantare externa care să acopere pe viitor necesităţile de dezvoltare.

S-au obţinut astfel în baza proiectelor depuse două finanţări externe pentru obiectivele:

1. Construirea Centrului de Îngirjire pentru Copii cu Tulburări în Dezvoltare. (Norvegia)- termen de finalizare 2011.
2. Centrul Pilot de Instruire şi Intervenţie în Sănătatea Mintală. ( Olanda )

Ambele proiecte se află în derulare şi au ca termen de finalitate: 1. aprilie 2011, 2. apr 2010.


De asemenea la nivelul unităţii se derulează activităţi în cadrul subprogramului 3.1 de prevenţie şi profilaxie în sănătate mintală (Programul de Sănătate Mintală 3)

Date de contact :

Tel : 021.341.2031 / 34      Fax : 021.341.2035      Email : constantingorgos@yahoo.com

Cabinet Manager : 021.341.20.50